Został ogłoszony konkurs na projekt graficzny Brwinowskiej Karty Mieszkańca. Prace można składać do 21 października 2016 r.

Brwinowska Karta Mieszkańca ma podkreślać „lokalny patriotyzm”. Posiadacze karty będą mogli korzystać z ulg i rabatów, oferowanych przez gminę Brwinów oraz przedsiębiorców, którzy zdecydują się przyłączyć do programu. Kartę Mieszkańca będą mogły otrzymać osoby, które w zeznaniu podatkowym PIT deklarują, że ich miejscem zamieszkania jest gmina Brwinów, oraz członkowie ich rodzin. Szczegółowe warunki określi regulamin Brwinowskiej Karty Mieszkańca.

Mieszkańcy mogą pomóc we wprowadzaniu karty, uczestnicząc w przygotowaniu oraz wyborze jej projektu. Został ogłoszony konkurs na projekt graficzny, w którym mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy gminy Brwinów oraz firmy mające siedzibę na jej terenie. Wygląd karty powinien oddawać charakter gminy – tak jak widzą ją mieszkańcy – być czytelny w odbiorze i wywoływać pozytywne skojarzenia. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę również estetyka i kompozycja projektu.

Po dokonaniu wstępnej selekcji przez komisję konkursową w I etapie ostateczną decyzję o wyborze projektu podejmą mieszkańcy. Prace będą oceniane anonimowo. Należy je składać w zamkniętej kopercie wraz z wypełnionym formularzem w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 (Biuro Obsługi Interesanta – pok. 007) do 21 października 2016 r.

Zachęcamy do udziału w konkursie – to doskonała okazja do zaprezentowania swoich zdolności artystycznych. Konkurs nie narzuca wybranej techniki, dając pole do wyrażenia własnej inwencji twórczej.

Herb Gminy Brwinów - Kliknij