Zakończyła się już budowa drogi gminnej ul. Św. Jerzego w Parzniewie prowadzącej na tereny przemysłowe. Odcinek ulicy o długości 500 m zyskał m.in. nową jezdnię i ciąg pieszo-rowerowy. Firma Formika przekazała gminie na ten cel kwotę 500 tys. zł.

Rozwój infrastruktury drogowej w rejonie przemysłowego Parzniewa jest konieczny. Na tym terenie mieści się obecnie kilka dużych hal logistycznych i produkcyjnych. Już teraz można zaobserwować tutaj znaczny wzrost ruchu pojazdów ciężkich, które przez pruszkowski Gąsin udają się do węzła autostrady A2. Na tym terenie znajdują się też kolejne działki przeznaczone pod działalność przemysłową. Firmy inwestujące w tym rejonie zatrudniają po kilkaset osób, a w związku z planowaną przez PKP PLK budową przystanku kolejowego w Parzniewie zwiększy się również ruch pieszych i rowerzystów.

Nowa droga powstała od centrum dystrybucyjnego Jeronimo Martins do siedziby firmy Formika. Zakres wykonanych prac obejmuje m.in. budowę jezdni o szerokości 7 metrów, budowę i przebudowę rowów oraz przepustów, zabezpieczenie i przebudowę drenaży, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. Roboty objęły również  budowę ciągu pieszo-rowerowego i zjazdów z kostki betonowej oraz pobocza, co podniesie bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, którzy dotychczas musieli korzystać z pobocza drogi gruntowej. Prace budowlane już się zakończyły, trwają procedury odbiorowe.

Wykonawcą prac była wybrana w przetargu firma Fal-Bruk. Koszt inwestycji wyniósł 1 093 470 zł, z czego prawie połowę – 500 tys. zł – przekazała na ten cel firma Formika.

Firma Formika działa na rynku od 1978 roku. Jest to jeden z najnowocześniejszych zakładów w Europie produkujących opakowania dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego. Na powierzchni niemal 6000 m2 znajduje się jedyny w Europie Centralnej i Wschodniej clean room klasy D – pomieszczenie o kontrolowanych parametrach środowiskowych, w szczególności zanieczyszczeń m.in. pył, kurz, bakterie itp., w którym produkowane są aluminiowe opakowania na leki.  Firma Formika chce działać dla dobra społeczności lokalnej, kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju oraz dbając o swój wizerunek jako firmy odpowiedzialnej społecznie.