W czwartek 22 września 2016 r. w Warszawie odbędzie się akcja protestacyjna mieszkańców gmin Mazowsza przeciwko budowie linii 400 kV. Także gmina Brwinów weźmie udział w tej demonstracji.

Ubrani na czarno uczestnicy demonstracji pragną wyrazić swój protest przeciw nieoczekiwanej zmianie wariantu linii. Sołtysi północnych sołectw Gminy Brwinów prowadzą zapisy chętnych na wyjazd autokarem, który wyruszy spod Urzędu Gminy Brwinów o godz. 8.00. Szczegółowe informacje u sołtysów oraz pod numerem telefonu 22 738 26 01.