Gmina Brwinów po raz kolejny realizuje program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” pod nazwą „Pływam pierwsza klasa II”. Zajęcia dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych rozpoczynają się 12 września br. 

Gmina Brwinów podpisała umowę dotyczącą realizacji zajęć nauki pływania na basenie oraz transportu  uczestników ze szkoły na basen i z powrotem dla uczniów klas pierwszych ze szkół podstawowych w Brwinowie, Otrębusach i Żółwinie. Zajęcia nauki pływania będą realizowane od 12 września do 2 grudnia 2016 r. W tym okresie zostanie przeprowadzonych 20 godzin zajęć lekcyjnych dla każdego uczestnika. W programie planowany jest udział 141 uczniów i uczennic. Dzieci w 12 grupach liczących do 15 osób będą uczyć się pływania pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Zajęcia będą odbywały się na Miejskiej Krytej Pływalni „Kapry” przy ul. Andrzeja 3 Pruszkowie. Gmina zapewnia dzieciom nie tylko bezpłatną naukę pływania, lecz także transport. Podczas przejazdu w autokarze będzie znajdować się opiekun, który będzie odpowiedzialny za grupę uczniów.

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Gmina Brwinów znalazła się wśród 111 samorządów, które otrzymały środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację tego programu. Kwota dotacji przyznana gminie Brwinów to 4o tys. zł., co stanowi ok. 35% kwoty realizacji całego projektu. Głównym celem programu jest upowszechnienie aktywności fizycznej oraz nabycie przez dzieci umiejętności pływania. Zajęcia na basenie wpłyną też korzystnie na ich zdrowie oraz podniesienie sprawności fizycznej.

Harmonogram wyjazdów na basen:

Szkoła Podstawowa  nr 1 w Brwinowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Brwinowie:

poniedziałek 8:45-12:00, wtorek 8:45-15:05, środa 11:50-15:05

 

Szkoła Podstawowa w Otrębusach:

czwartek 9:05-12:00, piątek 9:05-12:00

Szkoła Podstawowa w Otrębusach, Szkoła Podstawowa w Żółwinie:

czwartek 12:00-15:00, piątek 11:55-15:20

 

Szkoła Podstawowa w Żółwinie:

poniedziałek 14:00-16:35