Gmina Brwinów dofinansuje zakup dwóch samochodów policyjnych. W działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mogą też włączyć się mieszkańcy, umieszczając swoje uwagi i opinie w internetowej mapie zagrożeń.

 

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa to projekt dzięki któremu mieszkańcy mogą sygnalizować różne problemy występujące na danym terenie. Nie jest to zgłoszenie interwencji – w tego typu przypadkach należy nadal korzystać z ogólnopolskich numerów alarmowych 112 oraz 997. Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń, jak też zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Policja apeluje też o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji. Każde naniesione na mapę zagrożenie będzie analizowane.

 

Link do mapy: MAPA

 

29 sierpnia 2016 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński podpisał porozumienie z zastępcą komendanta stołecznego policji mł. insp. Hubertem Kowalczewskim, na mocy którego gmina Brwinów przeznaczy środki na zakup nowych samochodów dla policji. Gmina przekaże Komendantowi Stołecznemu Policji kwotę 55 tys. zł na zakup dwóch samochodów oznakowanych dla komendy powiatowej policji z przeznaczeniem dla komisariatu w Brwinowie.