Gmina Brwinów zaprasza osoby po 65 roku życia do udziału w programie bezpłatnych szczepień przeciw grypie. Liczba miejsc jest ograniczona.

Z bezpłatnych szczepień przeciw grypie mogą skorzystać osoby po 65 roku życia, które są zameldowane na terenie gminy Brwinów na pobyt stały lub czasowy. Warunkiem jest też brak przeciwwskazań lekarskich oraz pisemna zgoda na szczepienie. Kryterium kwalifikacji do udziału w programie jest rok urodzenia – akcja obejmuje osoby urodzone w 1950 r. i wcześniej.

Według Światowej Organizacji Zdrowia z powodu powikłań pogrypowych co roku na świecie umiera pół miliona ludzi. Celem szczepień jest nie tylko zapobieganie zachorowaniu, ale przede wszystkim uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych takich, jak: zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego czy zapalenie mózgu, które stanowią bezpośrednie zagrożenie życia pacjenta. Grypa jest szczególnie niebezpieczna dla osób po 65 roku życia oraz z chorobami przewlekłymi np. cukrzycą astmą czy chorobą wieńcową.

Szczepienia rozpoczną się 1 września br. i będą się odbywać w Lecznicy Rodzinnej Alfa w Brwinowie przy ul. Powstańców Warszawy 8. Placówka ta jest realizatorem programu wybranym w konkursie ofert. Szczepionka będzie podana w jednej dawce.

Aby zgłosić się do programu, należy wypełnić deklarację udziału i złożyć ją osobiście lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów. Deklaracje są dostępne na stronie oraz w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 007 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 listopada br.

Więcej informacji na temat bezpłatnego programu można uzyskać w Referacie Kadr i Organizacji Urzędu Gminy Brwinów, tel. 22 738 26 23.

Program bezpłatnych szczepień przeciw grypie jest finansowany z budżetu gminy Brwinów.

Deklaracja udziału [DOC]