Gmina Brwinów wystawiła na sprzedaż w drodze przetargu działki znajdujące się w Brwinowie przy ul. Bratniej. Są one przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi.

Na sprzedaż zostało wystawionych 29 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne, np. gastronomię. Działki mają kształt prostokąta, a działka o nr ew. 126 ma kształt wielokąta. Dostęp do drogi publicznej ul. Bratniej zapewniony jest poprzez drogi wewnętrzne ul. Brzoskwiniową, Agrestową, Aroniową, Czereśniową, Morelową, Dereniową, Pigwową i drogę lokalną ul. Gruszową. Drogi są nieurządzone. Teren działek jest płaski, porośnięty trawami i pojedynczymi drzewami.

Przetarg na sprzedaż 23 działek odbędzie się 30 września 2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej działki do dnia 26 września 2016 r.

nr  ew. działki

pow. działki w ha

cena wywoławcza

działki w złotych

nr  ew. działki

pow. działki w ha

cena wywoławcza

działki w złotych

80

0,0924

140 000

106

0,1345

248 000

81

0,0913

146 500

110

0,0905

178 000

84

0,0901

136 000

111

0,1148

226 000

85

0,0907

136 050

113

0,0946

187 000

88

0,0932

145 000

115

0,1266

238 000

89

0,0934

155 000

116

0,1234

245 000

90

0,0934

170 000

117

0,1376

260 000

91

0,0907

156 000

118

0,1265

230 000

92

0,0908

160 000

120

0,0907

163 000

93

0,0908

170 000

121

0,0900

160 000

94

0,1514

270 000

122

0,1141

210 000

95

0,1514

275 000

 

 

 

Link do ogłoszenia w BIP


Przetarg na sprzedaż 6 działek odbędzie się 3 listopada 2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej działki do dnia 26 października 2016 r.

nr  ew. działki

pow. działki w ha

cena wywoławcza brutto

działki w złotych

nr  ew. działki

pow. działki w ha

cena wywoławcza brutto

działki w złotych

98

0,2205

450 000

123

0,2171

478 000

99

0,2206

445 000

124

0,2249

494 800

100

0,2207

446 000

126

0,2214

365 000

Link do ogłoszenia w BIP