W poniedziałek 15 sierpnia 2016 r. w Brwinowie odbyły się uroczystości związane z obchodami 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Po południu w dworku Zagroda rozbrzmiały dźwięki największych szlagierów z lat 20. i 30. XX wieku.

Uroczystości rozpoczęła msza św., którą odprawił ks. Maciej Kurzawa proboszcz parafii pw. św. Floriana w Brwinowie. W swoim kazaniu nawiązał do obchodzonego w tym dniu święta kościelnego Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz państwowego – Święta Wojska Polskiego.

Oficjalne uroczystości odbyły się na Rynku przy Pomniku Niepodległości. Zgromadzonych gości przywitał burmistrz Arkadiusz Kosiński. W swoim przemówieniu podkreślił znaczenie Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Przed pomnikiem kwiaty złożyli: środowiska kombatanckie z terenu gminy Brwinów, przedstawiciele władz samorządowych na czele z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim, delegacja Gminnego Ośrodka Kultury, Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Spółka Wodna w Brwinowie, Biblioteka Publiczna im. W. Wernera, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa oraz komitet Prawa i Sprawiedliwości w Brwinowie.

Po południu w dworku Zagroda w Brwinowie rozbrzmiały melodie lat 20. i 30. XX wieku. Skoczne szlagiery porwały do tańca część zgromadzonych gości. Wykonawca koncertu Fundacja Akademia Profil - złożył w konkursie ofert swoją propozycję oprawy uroczystości i otrzymał dotację z budżetu gminy Brwinów w ramach wspierania działalności pożytku publicznego.