W piątek 29 lipca 2016 r. gmina Brwinów złożyła wniosek o dofinansowanie w wysokości blisko 5 mln zł na budowę ponad 5,5 km asfaltowych dróg rowerowych.

Projekt pn. "Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów" został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Jego głównym celem jest budowa niskoemisyjnej sieci infrastruktury rowerowej usprawniającej komunikację na terenie gminy Brwinów.  Dzięki realizacji projektu powstanie 5,5 km dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. kilkoma punktami odpoczynku i obsługi serwisowej rowerów (podstawowy zestaw złożony z narzędzi), stojakami i wiatami na rowery. Mające powstać odcinki dróg rowerowych mają stanowić alternatywę dla transportu samochodowego. Przyczynić się do ułatwienia poruszania się rowerem po gminie, a także do usprawnienia komunikacji międzygminnej.

Projekt przewiduje m.in.:

- przebudowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wilsona w Brwinowie (na odcinku od ul. Lilpopa do DW 719), polegającą na zmianie nawierzchni na asfaltową oraz przebudowie istniejących zjazdów i skrzyżowań,

- budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sochaczewskiej, a następnie wzdłuż drogi Brwinów-Grudów,

- budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Przejazd na odcinku od ul. Sochaczewskiej do planowanego przejazdu pieszo-rowerowego pod torami PKP w ciągu ul. Przejazd i ul. Sportowej,

- budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Piłsudskiego na odcinku od przedszkola do wiaduktu nad autostradą A2 w Kotowicach,

- budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej w Brwinowie na odc. Od ul. Pszczelińskiej do ul. Pruszkowskiej,

- budowę odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż DW 719 od skrzyżowania z ul. Wilsona do granicy miasta Podkowa Leśna,

- budowę ciągu pełnowymiarowego i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kazimierzowskiej w Owczarni na odcinku od skrzyżowania z ul. Książenicką do granicy miasta Podkowa Leśna.

 

Wszystkie realizowane w ramach projektu drogi rowerowe posiadają bezpośrednie połączenie z już istniejącą infrastrukturą rowerową, m.in. ze ścieżką rowerową prowadzącą do Parzniewa wybudowaną w ramach projektu pn. "Pola Parzniewskie - szlak historyczno - przyrodniczy". Drogi rowerowe powstałe w ramach projektu będą posiadały nawierzchnię asfaltową, po której jazda rowerem wymaga dużo mniej wysiłku niż jazda po innym podłożu. Takie rozwiązanie umożliwi podróżnym dogodny dojazd do wielu miejsc użyteczności publicznej w tym m.in. do stacji PKP w Brwinowie i stacji WKD w Podkowie Leśnej.

 

- Jako gmina samodzielnie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach „projektuj i buduj” ponieważ mamy gotową część dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych, ale części również nie. Ze względu na wytyczne programu dotacyjnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zapadła decyzja, że nie wejdziemy do międzygminnego partnerstwa, które podpisało 6 gmin, bo mogłoby to zaważyć na nieprzyznaniu dofinansowania – mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński.

 

Projekt został złożony w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym. Fundusze w ramach ZIT mają być przeznaczone na rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego Warszawę i jej obszar funkcjonalny.