Wprowadzone od kwietnia 2016 r. ograniczenia w odbiorze odpadów zielonych (do dwóch worków miesięcznie) pozwoliły na utrzymanie dotychczasowych cen za wywóz śmieci, a program „Kompostowniki dla mieszkańców” zachęca do ekologicznego zagospodarowania bioodpadów.

Harmonogram wywozu odpadów zielonych przewiduje odbiór worków co dwa tygodnie. Ograniczona została natomiast ilość odbieranych bioodpadów. Maksymalnie można wystawić dwa 120-litrowe worki na miesiąc: albo jednorazowo w jednym terminie, albo oddając co dwa tygodnie po jednym worku w ramach miesięcznego limitu. Osoby, które chcą oddać większe ilości odpadów zielonych, mogą taką usługę zamówić indywidualnie. Gmina Brwinów ze swej strony przekazuje bezpłatnie mieszkańcom kompostowniki, które po 5 latach użytkowania przejdą na własność użytkownika.

Program „Kompostowniki dla mieszkańców” cieszy się ogromną popularnością. Do połowy czerwca wpłynęło ponad 1100 wniosków, co znacznie przekracza budżet zaplanowany na ten cel. W 2016 r. do mieszkańców trafi 730 kompostowników. Są one przyznawane według daty wpływu wniosków. Program będzie kontynuowany też w przyszłym roku, lecz już teraz można liczyć na skrócenie kolejki oczekujących: po darmowe kompostowniki zgłaszają się osoby, które do tej pory nie złożyły deklaracji dotyczącej segregowania śmieci w ich gospodarstwie domowym lub też od wielu miesięcy zalegały z wnoszeniem opłat. Otrzymują w takim przypadku decyzję odmowną, a kompostowniki trafiają do kolejnych osób z listy, które zadeklarowały segregowanie odpadów oraz nie zalegają z opłatami.

Przy okazji pojawiają się pytania dotyczące użytkowania urządzenia. – Przede wszystkim kompostownik powinien być ustawiony w sposób niesprawiający uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich – przypominają pracownicy Zespołu ds. Obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Zgodnie z tymi przepisami takie urządzenie powinno być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 metrów od okien i drzwi zewnętrznych budynków mieszkalnych, a także nie mniejszej niż 2 metry od granicy działki. Pojawienie się nieprzyjemnych zapachów spowodowane jest często niewłaściwym układaniem warstw w kompostowniku. Bioodpady powinny być umieszczone dość luźno, a w razie potrzeby nawet przesypane warstwami ziemi. Jeśli proces rozkładu przebiega z dostępem powietrza (tlenu), uciążliwy zapach nie pojawia się.