2 sierpnia 2016 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne wydały komunikat o odrzuceniu optymalnego przebiegu linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew, ustalonego w czerwcu br. w wyniku konsultacji i wielokryterialnych analiz. Inwestor zdecydował o powrocie do trasy w korytarzu określonym w Planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Kilka lat temu – wobec rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną – została podjęta decyzja o budowie linii elektroenergetycznej 400 kV z rozbudowanej elektrowni Kozienice do stacji Ołtarzew w gminie Ożarów Mazowiecki. Jest to inwestycja strategiczna z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz poprawy zasilania centralnej i północnej części kraju. Dlatego też, mając świadomość, że trasa linii na każdym odcinku dojścia do stacji Ołtarzew musi przebiegać przez tereny gminy Brwinów, już w 2014 roku gmina włączyła się aktywnie w prace zmierzające do uzgodnienia jak najlepszego przebiegu linii – optymalnego z punktu widzenia mieszkańców oraz przyszłego zagospodarowania gminy. W efekcie wielu spotkań roboczych i konsultacyjnych, w których uczestniczyli burmistrzowie i pracownicy urzędu oraz jedna z sołtysów, na początku czerwca br. inwestor – Polskie Sieci Elektroenergetyczne – zdecydował o wyborze wariantu trasy linii 400 kV wzdłuż drogi krajowej nr 50, potem wzdłuż autostrady A2 do Żukowa i Mielęcina, a następnie w kierunku północnym na zachód od Błonia do pasa linii elektroenergetycznej pomiędzy Błoniem i Lesznem, wzdłuż którego miano dojść do stacji Ołtarzew.

Był to optymalny przebieg, wybrany w wyniku wielokryterialnej oceny pięciu rozważanych wariantów. Zgodnie z wypracowanym rozwiązaniem linia 400 kV miała przebiegać na terenie gminy Brwinów wyłącznie przez niezabudowane tereny wsi Milęcin (od granicy wsi Żuków w gminie Grodzisk Mazowiecki do granicy wsi Żukówka w gminie Błonie) – gmina Brwinów informowała o tym w artykule - [LINK] opublikowanym 24 czerwca 2016 r.

W ramach późniejszych uzgodnień miała zostać tylko opracowana dokładna trasa przez Milęcin. W dniu 4 sierpnia br. planowane było kolejne spotkanie robocze. Niespodziewanie, spotkanie to zostało dzień wcześniej odwołane z powodu opublikowanego w dniu 3 sierpnia 2016 r. komunikatu PSE o zmianie wariantu trasy linii 400 kV na przebieg ustalony w Planie miejscowym Województwa Mazowieckiego, który jak wykazały konsultacje i analizy, jest wariantem gorszym i powodującym olbrzymie problemy społeczne.

– Jestem zaskoczony tą nagłą zmianą decyzji PSE, świadczącej o lekceważeniu samorządów i organizacji pozarządowych, które aktywnie włączyły się w dialog i wypracowanie optymalnej trasy planowanej linii energetycznej. Wiele miesięcy pracy, analiz i uzgodnień zostało przekreślonych niezrozumiałą decyzją uzasadnianą tym, że wypracowana optymalna trasa jest (cyt.) „kontestowana przez lokalne społeczności, mniejszość z samorządów i organizacji społecznych, które nie wzięły udziału w pracach Grupy Roboczej”. Dla mnie to zwykła pochwała warcholstwa i sobiepaństwa – mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Gmina Brwinów zamierza kontynuować rozmowy. Wobec odwołanego przez inwestora spotkania planowanego w dniu 4 sierpnia br., burmistrz Arkadiusz Kosiński zaprosił projektantów na spotkanie w dniu 11 sierpnia br. Trasa linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew zgodna z przebiegiem ustalonym w miejscowym Planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego jest niedookreślona, ale z założenia niekorzystna dla gminy Brwinów, bowiem ma przebiegać po północnej stronie autostrady A2, przez sołectwa Kotowice, Biskupice i Krosna.

Mapa – MPZP Woj. Maz.