Burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński oraz przedstawiciele OSP w Żółwinie podpisali porozumienie, na mocy którego strażacy przekażą gminie ponad 10 tys. zł dofinansowania na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Gmina Brwinów przeznaczyła kwotę 900 000 zł na sfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4. Cena jedynej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym była jednak wyższa o 10 200 zł. Brakującą kwotę zdecydowali się dołożyć strażacy z Żółwina, do których ma trafić samochód. Pieniądze będą pochodzić ze środków własnych OSP Żółwin. Na najbliższej sesji Rada Miejska w Brwinowie ma wprowadzić tę kwotę do gminnego budżetu.

Porozumienie zostało podpisane 3 sierpnia 2016 r. przez burmistrza gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego oraz przedstawicieli OSP w Żółwinie – prezesa Karola Zakrzewskiego i skarbnika Piotra Kura.

Nowo zakupiony pojazd marki Scania z pewnością będzie przydatny żółwińskiej straży, ma zastąpić 30-letniego Stara z 1986 r. Dzięki pojazdowi strażacy będą mogli szybciej i sprawniej udzielać pomocy w nagłych przypadkach. Samochód ratowniczo-gaśniczy będzie posiadał specjalistyczne wyposażenie, m.in.: nowoczesne autopompy, zbiorniki na wodę i środki pianotwórcze, urządzenia kontrolno-sterownicze, urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe, drabiny, maszt oświetleniowy teleskopowy, wyciągarkę o napędzie elektrycznym, zwijadło, zestaw ratownictwa medycznego, sprzęt ratownictwa drogowego (narzędzia hydrauliczne, pompy, zwijadła przewodów), latarki, radiotelefony przenośne, wentylator oddymiający.

Gmina Brwinów na zakup samochodu otrzymała dotację z funduszu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 tys. zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 190 tys. zł, a Komendant Główny PSP przyznał dotację w wysokości 150 tys. zł.