Pesymiści prognozowali, że trzeba będzie zwracać 60-milionową dotację, jaką gmina Brwinów otrzymała na realizację projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów”. Optymiści zakładali, że uda się pomyślnie zrealizować projekt oraz uzyskać wymagany efekt ekologiczny... i mieli rację!

 Realizowany w latach 2011-2014 projekt „Czyste życie” był największą inwestycją gminy Brwinów, obejmującą m.in. budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brwinowie, Kaniach, Otrębusach i Parzniewie. Gmina otrzymała na ten cel dotację unijną w wysokości ponad 60 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna wartość inwestycji zamknęła się kwotą 102.025.843,28 zł.

Projekt był podzielony na kilka kontraktów. Największymi zadaniami była budowa sieci kanalizacyjnej w Brwinowie oraz w Otrębusach i Kaniach. W północnej części miasta ostatni odcinek sieci sanitarnej oddano do użytkowania na początku 2013 r. Wybudowano ok. 24,2 km nowej kanalizacji obejmującej kanały grawitacyjne, tłoczne oraz odgałęzienia do granic nieruchomości i 25 przepompowni ścieków. Sieć po południowej stronie miasta, której budowa zakończyła się jesienią 2014 r., ma długość ponad 37,3 km.  Łącznie – z odcinkami na terenach Kań, Otrębus i Parzniewa – oddano do użytku ponad 120 km sieci kanalizacyjnej, 93 przepompownie ścieków  oraz ponad 32 km sieci wodociągowej. Powstały też dwie pompownie sieciowe wody, które utrzymują stałe ciśnienie wody w sieci wodociągowej, i rozbudowano dwie stacje uzdatniania wody: w Brwinowie i w Parzniewie, podwajając praktycznie możliwość dostarczania wody do miejskiej sieci wodociągowej.

Realizacja projektu zakończyła się na początku 2015 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Rolnictwa kontrolował już poprawność rozliczeń finansowych. Ostatnim etapem wieńczącym „Czyste życie” było, zgodnie z umową na dofinansowanie, uzyskanie efektu ekologicznego na dzień 30 czerwca 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z niepokojem przygląda się wskaźnikom uzyskiwanym przez samorządy na Mazowszu. Nawet przy mniej rygorystycznych progach dotyczących liczby gospodarstw domowych podłączanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej wiele gmin ma kłopoty z wykazaniem tzw. efektu ekologicznego. Gmina Brwinów zdała ten egzamin celująco. Wobec wymaganych 11.060 osób obsługiwanych przez nowo wybudowaną sieć kanalizacji sanitarnej, udało się uzyskać wynik aż 12.246 osób. 

Pesymiści, którzy prognozowali kryzys finansów gminnych, czekając w napięciu na wieści o zwrocie dotacji, mogą już odetchnąć. Efekt ekologiczny został osiągnięty, a rozbudowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna służy mieszkańcom. W dalszym ciągu namawiamy mieszkańców nieruchomości będących w zasięgu miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do przyłączania swoich gospodarstw do tych sieci, gdyż oprócz korzyści ekonomicznych dla mieszkańców służy  to ochronie środowiska, a taki był cel realizacji projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów”. Gmina Brwinów po raz kolejny udowodniła, że dobre zarządzanie projektem i wytężona praca wielu osób przynosi dobre efekty.