Po świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus” zgłosiło się 2065 rodzin z terenu gminy Brwinów, a wypłacona kwota przekracza 3,6 mln zł. Dział Świadczeń Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej stanął na wysokości zadania.

Uruchomienie programu było dla wszystkich samorządów nowym wyzwaniem. Gmina Brwinów jest dzisiaj na finiszu realizacji Programu „Rodzina 500 plus”. Od początku lipca wpływają już tylko pojedyncze wnioski, chociaż przez pierwsze tygodnie zespół Działu Świadczeń Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej miał pełne ręce roboty. – Po świadczenie wychowawcze zgłosiło się 2065 rodzin, czyli ponad dwa razy więcej niż zakładały obliczenia rządowe. Prognozowano w nich, że na terenie gminy Brwinów program obejmie ok. 950 rodzin  – mówi dyrektor ŚOPS Joanna Dzierzba. Pracownicy ŚOPS poradzili sobie z tak dużą popularnością programu. Do połowy lipca udało się rozpatrzeć ok. 80% złożonych wniosków i wydano 1643 decyzje. Na wskazane we wnioskach konta bankowe przelano do tej pory 3.689.707 zł. Pieniądze są wysyłane do rodzin sukcesywnie, w miarę wpływania środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
– Mamy nadzieję, że rodziny, których wnioski nie zostały jeszcze zrealizowane, otrzymają wypłaty do końca lipca – podkreśla dyrektor Joanna Dzierzba. Jeśli ktoś jeszcze nie złożył wniosku, może to zrobić w każdej chwili, chociaż nie ma już możliwości otrzymania wyrównania za ubiegłe miesiące. Obecnie wnioski rozpatrywane są na bieżąco. Szybsze jest też wydawanie decyzji:  wioski składane po 1 lipca są rozpatrywane w ciągu 30 dni (nie obowiązuje już 90 dniowy termin realizacji, jak dla wniosków składanych wcześniej).