Burmistrzowie gmin Brwinów i Błonie – Arkadiusz Kosiński oraz Zenon Reszka podpisali 3-letnie porozumienie w sprawie organizacji komunikacji autobusowej łączącej obszar obu gmin.

 

Porozumienie podpisane w poniedziałek 18 lipca 2016 r. zakłada organizację przewozów pasażerskich, które połączą gminę Brwinów oraz gminę Błonie. Planowane są trzy linie autobusowe:

  1. Brwinów Rynek-Rokitno-Błonie PKP
  2. Brwinów Rynek-Milęcin-Błonie PKP
  3. Brwinów Rynek-Rokitno-Brwinów Rynek

Połączenia te będą funkcjonować od 1 stycznia 2017 r. Za ich organizację odpowiadać będzie gmina Brwinów, natomiast gmina Błonie sfinansuje linie na swoim terenie. Nowe połączenie zyska na popularności, gdy rozpocznie się remont torów na linii Warszawa – Grodzisk Maz. Wówczas pasażerowie będą mogli skorzystać z połączenia na trasie Warszawa – Sochaczew.

Burmistrzowie podziękowali sobie wzajemnie za kolejny dobry przykład wzajemnej współpracy. Porozumienie zostało podpisane na 3 lata, do końca 2019 r.