Gmina Brwinów planuje sprzedaż nieruchomości gruntowych znajdujących się w Brwinowie przy ul. Bratniej. Są one przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz usługi publiczne.

Na sprzedaż zostało wystawionych 29 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne, np. gastronomię. Wszystkie działki mają kształt prostokąta. Dostęp do drogi publicznej ul. Bratniej zapewniony jest poprzez drogi wewnętrzne ul. Brzoskwiniową, Agrestową, Aroniową, Czereśniową,  Morelową, Dereniową, Pigwową i drogę lokalną ul. Gruszową. Drogi są nieurządzone. Teren działek jest płaski, porośnięty trawami i pojedynczymi drzewami.

Szczegółowych informacji udziela:

Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 738-26-13 lub 22 738-26-53

Referat Planowania Przestrzennego, tel. 22 738-26-14 lub 22 738-26-54

 

 

Link do ogłoszenia w BIP