Spółka PKP PLK prowadzi już procedury przetargowe, ale pasażerowie mogą liczyć na jeszcze około rok normalnego funkcjonowania linii podmiejskiej nr 447. Potem rozpocznie się jej modernizacja na odcinku od Warszawy do Grodziska Mazowieckiego.


Modernizacja linii kolejowej nr 447 oznacza spore utrudnienia. Przez ok. 12 miesięcy ruch pociągów na torach podmiejskich zostanie całkowicie zawieszony, ale właśnie taki wariant pozwala na maksymalne skrócenie czasu zmian w komunikacji. Całkowite wstrzymanie ruchu pociągów nastąpi dopiero w II połowie 2017 r. Obecnie trwają jeszcze procedury przetargowe, a ostateczny harmonogram prac zostanie ustalony po wyborze wykonawcy.

Peron z wiatą przystankową PKP w Brwinowie przejdzie przy okazji modernizacji gruntowny remont, powstanie nowe przejście pieszo-rowerowe pod torami, łączące ul. Przejazd i Sportową, a także powstanie nowy przystanek w Parzniewie. Pasażerowie Kolei Mazowieckich będą mogli korzystać z komunikacji zastępczej. - Obecnie wspólnie z przewoźnikami i samorządami analizujemy warianty dla zastępczej komunikacji autobusowej oraz prowadzimy symulacje dla konkretnych propozycji. Zależy nam, by dobrze ustalić czasowy transport, jego formę i najwygodniejszy i sprawny rozkład pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a  Warszawą – mówi Agnieszka Kwapisz z PLK. Rozmowy na temat możliwych rozwiązań prowadzi także gmina Brwinów. Burmistrz Arkadiusz Kosiński zaproponował kilka rozwiązań, które mogłyby ułatwić mieszkańcom gminy Brwinów podróżowanie w czasie modernizacji.