Gmina Brwinów leży na trasie linii energetycznej 400 kV, która będzie prowadzić z Kozienic do Ołtarzewa. Udało się uzgodnić przebieg, który w możliwie najmniejszym stopniu przecina teren gminy. Mieszkańcy sołectw Milęcin i Czubin poznają szczegóły podczas spotkań konsultacyjno-informacyjnych. 

 

Budowa linii 400 kV relacji Kozienice-Ołtarzew jest inwestycją o strategicznym znaczeniu, ponieważ stanie się ona istotnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Prezentowane do tej pory warianty przebiegu tej linii wywoływały w wielu gminach kontrowersje i protesty mieszkańców. Gmina Brwinów prowadziła z projektantami negocjacje, przekonując ich do wyboru wariantu omijającego tereny zabudowane. Udało się uniknąć rozwiązań prowadzących przez tereny Kań, Parzniewa, Kotowic, Krosny itd. Linia 400 kV przecinać będzie sołectwo Milęcin. Ponieważ obecnie trwają prace nad wytyczaniem jej szczegółowego przebiegu, możliwe będzie jeszcze uwzględnienie miejscowych uwarunkowań i korekta ograniczająca uciążliwości. Burmistrz Arkadiusz Kosiński już zapowiedział dalsze monitorowanie sprawy i włączenie się gminy Brwinów w ustalanie ostatecznej trasy linii 400 kV. W konsultacjach uczestniczyć też będą sołtys Milęcina Jacek Panek oraz sołtys Czubina Aldona Górniak oraz wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Inwestor liczy się z koniecznością odszkodowań za straty w mieniu oraz w uprawach, które nastąpią w wyniku budowy oraz eksploatacji linii.  Ponieważ najbliższe tygodnie będą dla rolników szczytem prac polowych, spotkanie informacyjno-konsultacyjne na terenie gminy Brwinów zostanie zorganizowane pod koniec sierpnia lub na początku września. Informacje pojawią się m.in. na tablicach sołeckich oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Brwinów.

PDF z mapą przebiegu trasy Kozienice – Ołtarzew [aktualizacja]
Pismo Inwestora w sprawie budowy linii 400 kV