Gmina Brwinów zamierza wprowadzić od 1 stycznia 2017 r. Kartę Mieszkańca. Będzie ona uprawniała do rabatów i zniżek.

Na razie został poczyniony pierwszy krok – Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu Brwinowskiej Karty Mieszańca. Kartę Mieszkańca będą mogli otrzymać mieszkańcy gminy Brwinów, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, a w zeznaniu podatkowym deklarują, że ich miejscem zamieszkania jest gmina Brwinów. Kartę Mieszkańca będą mogli otrzymać także członkowie ich rodzin w wieku do 18 roku życia, a w przypadku osób uczących się – do 26 roku życia. Karta będzie wydawana niezależnie od osiąganych dochodów.

Celem wprowadzenia programu jest ułatwienie dostępu do usług publicznych - każdy, kto będzie posiadał kartę, będzie mógł skorzystać z rabatów i  zniżek. Gmina Brwinów chce w ten sposób docenić mieszkańców, którzy płacą podatki na jej terenie. Zostanie opracowany regulamin, który będzie określał warunki, na jakich do programu przystąpią partnerzy oferujący zniżki.