Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca czas na antenie Radia Bogoria wypełniły sprawy Gminy Brwinów. Gośćmi redaktora Tomasza Sikorskiego byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński, kierownik projektu PTO – Tadeusz Marczyk oraz z Biura Promocji Monika Miziołek i Agnieszka Bielecka.


część I

żródło: radio Bogoria 94,5 FM


część II

żródło: radio Bogoria 94,5 FM

część III

żródło: radio Bogoria 94,5 FM