Zgodnie ze zmianami w systemie oświatowym wszystkie czterolatki mają prawo do wychowania przedszkolnego. Został już rozstrzygnięty konkurs w zakresie zapewnienia czterolatkom miejsca w przedszkolach niepublicznych.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Brwinów możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w uchwale Nr L.532.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Brwinów”.

Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 21.2016 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 25 kwietnia 2016 r. Burmistrz rozstrzygnął otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Brwinów możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w uchwale Nr L.532.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Brwinów”.

Komisja konkursowa wybrała ofertę złożoną przez Przedszkole Niepubliczne „Tuptuś” z siedzibą w Brwinowie przy ul. Dworskiej 5.