W najbliższy weekend 10-12 czerwca 2016 r. po raz dziesiąty na terenie Gminy Brwinów odbędzie się Festiwal Otwarte Ogrody. 24 ogrody zapraszają w swoje gościnne progi.

Inicjatorami Otwartych Ogrodów byli Magdalena Prosińska i Łukasz Willmann. W 2004 r. wpadli na pomysł, aby zachęcić lokalne społeczności do kreatywnego spojrzenia na historię, kulturę i codzienne życie. Ich koncepcja trafiła na podatny grunt. W jej urzeczywistnianie zaangażowali się mieszkańcy Podkowy Leśnej, Milanówka, Brwinowa, Komorowa,  Konstancina, Zalesia... Festiwal Otwarte Ogrody wpisuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rewitalizację, promocję, zrównoważone wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych i kulturalnych. – Dla mnie Otwarte Ogrody są walką o ratowanie piękna – mówił nieżyjący już Łukasz Willmann.

Na terenie gminy Brwinów Festiwal Otwarte Ogrody organizowany jest od 2006 r. W tym roku świętujemy jubileusz 10-lecia, ciesząc się z obecności w programie „tradycyjnych” ogrodów (gdyż muzyczne wydarzenia w ogrodach państwa Laskowskich i Wernerów cieszą się od lat zasłużoną renomą), jak też z dołączania kolejnych. Ogrody otwierają się nie tylko w Brwinowie, lecz także w Kaniach, Koszajcu, Otrębusach, Owczarni i Żółwinie. Program wydarzeń w ciągu trzech dni jest tak wypełniony, że nie sposób odwiedzić wszystkich miejsc. Są różne imprezy, koncerty, wystawy, spektakle i spotkania. Festiwal Otwartych Ogrodów uczy więc trudnej sztuki wyboru.

Szczegółowy program dostępny będzie w „Ratuszu” nr 56, który ukaże się 8 czerwca br.

Plan Ogrodów w pigułce [do pobrania]

Program Ogrodów z krótkim opisem [do pobrania]