Gmina Brwinów pracuje nad aktualizacją „Lokalnego programu rewitalizacji na lata 2015-2025”. Do 13 czerwca 2016 r. trwają konsultacje: można zgłaszać projekty działań służących mieszkańcom wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

 

Podczas spotkania, które odbyło się 31 maja 2016 r. w sali OSP w Brwinowie, można było zapoznać się z planowanymi zmianami. – Nasz program rewitalizacji wymaga aktualizacji, ponieważ w listopadzie 2015 r. weszła w życie uchwalona przez Sejm RP Ustawa o rewitalizacji. Konieczne jest dostosowanie się do nowych wytycznych – wyjaśniała sekretarz gminy Anna Kozłowska. Przedstawiciele firmy doradczej, która opracowała propozycję zmiany, podkreślali znaczenie danych statystycznych dotyczących m.in. poziomu aktywności gospodarczej, bezrobocia, przestępczości itp. Zgodnie z nowymi zasadami rewitalizacja może objąć obszar zdegradowany, cechujący się koncentracją negatywnych zjawisk, a zarazem obejmujący nie więcej niż 20% obszaru miasta i nie więcej niż 30% jego mieszkańców. Spowodowało to przesunięcie granic obszaru rewitalizacji.

Rewitalizacja to pojęcie o wiele szersze niż odnowienie elewacji lub remont budynków. Jej celem jest pełne przywrócenie do życia konkretnego obszaru tak, aby uległa poprawie jakość życia jego mieszkańców. Przedsięwzięcia, które będzie można wpisać do aktualizowanego programu rewitalizacji, mogą dotyczyć zarówno działań inwestycyjnych, jak też wspierania słabszych grupy społecznych, np. poprzez ich powrót na rynek pracy, działania z zakresu kultury itp.

Propozycje projektów do realizacji w strefie rewitalizacji należy składać do 13 czerwca 2016 r. Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.