Uczniowie otrębuskiego gimnazjum odwiedzili we wtorek 24 maja 2016 r. Urząd Gminy Brwinów. W ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie spotkali się z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim i sekretarz gminy Anną Kozłowską oraz wzięli udział w grze, w której sprawdzili swoje wiadomości oraz odwiedzili różne referaty.


Na pomysł zorganizowania takiej wizyty w Urzędzie Gminy Brwinów wpadła nauczycielka wiedzy o społeczeństwie Katarzyna Marchel z Zespołu Szkół w Otrębusach. Dzięki temu uczniowie mogli skonfrontować swoją szkolną wiedzę z „urzędową” rzeczywistością. Mieli możliwość rozmowy z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim, który szczegółowo odpowiadał na różne pytania dotyczące spraw najbardziej interesujących młodych ludzi. Poruszono m.in. temat budowy skateparku i remontów ulic, a także inwestycji planowanych w ich najbliższej okolicy. Gimnazjaliści zyskali w ten sposób wyjątkową lekcję edukacji obywatelskiej. Czekała też na nich gra, w której uczestniczyli podzieleni na cztery drużyny. Niektóre zadania sprawdzały ich szkolną wiedzę na temat funkcjonowania samorządu. Przy tej okazji można było uczyć się na błędach! Łatwiej będzie zapamiętać, że drogi mogą mieć różnych zarządców, np. gminę, powiat lub województwo, a większość zadań z zakresu pomocy społecznej realizuje najbliższy im samorząd - gminny. Uczniowie mogli też rozwinąć swoje umiejętności praktyczne, wykonując zadania związane z załatwianiem konkretnych życiowych spraw w urzędzie. Musieli zmierzyć się np. z wypełnianiem formularzy urzędowych. Gra zapoznała uczniów z przykładowymi zadaniami, których realizacją zajmuje się urząd gminy i poszczególne jego referaty. Jakie były wrażenia młodzieży po wycieczce? Nauczycielka Katarzyna Marchel zapewnia: Bardzo pozytywne!