Pierwszy etap prac dotyczący odcinka od ul. Słonecznej do ul. Klonowej rozpocznie się w poniedziałek 23 maja 2016 r. Dla kierowców został wyznaczony objazd.


W związku z rozpoczęciem I etapu robót budowy chodnika wraz z odwodnieniem wykonawca robót zamknie w poniedziałek 23 maja 2016 r. część ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie, od ul. Słonecznej do ul. Klonowej. Objazd na czas prowadzonych robót został wyznaczony następującymi ulicami: Nadarzyńska – Mokra – Łąkowa - Klonowa – Nadarzyńska (i na odwrót w przeciwnym kierunku). Przewiduje się, że prace na tym odcinku potrwają ok. 5 tygodni. W ich zakresie zostanie przebudowany system melioracji przydrożnej, wybudowana kanalizacja deszczowa i chodnik. Po zakończeniu  I etapu prac wykonawca przejdzie z wykonaniem na etap II, obejmujący odcinek Klonowa – Kasztanowa. W zakres umowy wchodzi także wybudowanie odwodnienia części ul. Słonecznej przyległej do ul. Nadarzyńskiej. Zgodnie z umową, jaką gmina Brwinów zawarła w kwietniu br., prace zakończą się w okresie wakacyjnym, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Wartość umowy wynosi 712.170,00 zł.