Uchwalony 10 czerwca 2015 r. Lokalny Program Rewitalizacji gminy Brwinów na lata 2015–2025 wymaga dostosowania do zmieniających się przepisów prawa i nowych wytycznych.

Podjęta rok temu uchwała o przyjęciu „Lokalnego programu rewitalizacji” związana była z nadziejami na pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. O dofinansowanie na różnego rodzaju działania rewitalizacyjne (nie tylko inwestycyjne, ale też społeczne) będą mogli ubiegać się również przedsiębiorcy, inwestorzy i mieszkańcy. Dzięki wpisaniu ich pomysłów na rewitalizację miasta do „Lokalnego programu rewitalizacji”, droga do uzyskania dodatkowych funduszy np. na działalność szkoleniową skierowaną do mieszkańców Brwinowa czy rewitalizację starzejących się kamienic, może okazać się łatwiejsza. Konkursy dotacyjne nie wystartowały tak szybko, jak oczekiwali potencjalni beneficjenci. Zmieniły się za to przepisy i wytyczne, które powodują konieczność aktualizacji programu.

We wtorek 31 maja br. w sali OSP w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 3, o godz. 17.00 odbędzie się  spotkanie konsultacyjne, na którym przedstawiony zostanie stan prac nad aktualizacją „Lokalnego programu rewitalizacji gminy Brwinów na lata 2015–2025”, w szczególności wyniki analizy wskaźnikowej przeprowadzonej w celu wyznaczenia aktualnego obszaru zdegradowanego. Omówione zostaną podstawy prawne procesu rewitalizacji, źródła jego finansowania oraz sposób zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz inne podmioty zainteresowane podjęciem działań rewitalizacyjnych.

Działania rewitalizacyjne wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy strukturalnych UE.