W poniedziałek 16 maja 2016 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński wręczył ośmiu parom z terenu gminy Brwinów medale przyznane przez Prezydenta RP za ponad 50 lat małżeństwa.

Na tę wyjątkową uroczystość burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Mirosławą Osęką zaprosili jubilatów z długim stażem małżeńskim. Ponad 50 lat razem świętowali: Teresa i Ryszard Cichoccy, Bogumiła i Stanisław Wędrowscy, Danuta i Kazimierz Żakowie, Dorota Opacka-Zdziech i Marek Zdziech, Krystyna i Michał Jarczykowie, Krystyna i Henryk Kaczyńscy, Janina i Wiesław Gipsiakowie, Maria i Aleksander Purzeczkowie.

Najdłuższym, ponad 60-letnim stażem mogą pochwalić się Teresa i Ryszard Cichoccy, którzy zawarli związek małżeński w 1955 roku. Pozostałe pary wzięły ślub w 1965 roku. Trzy pary pobrały się w Brwinowie.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński złożył gratulacje i życzenia zdrowia oraz dalszej wytrwałości. Odczytał też fragment „Hymnu o miłości” św. Pawła. Jubilaci otrzymali bukiety kwiatów oraz kosze wypełnione słodyczami. Świętowali w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół. Obecne były dzieci, wnuki, a także prawnuki, dla których dziadkowie są wzorem do naśladowania. Nie zabrakło tortu z napisem „Jubileusz małżeństwa”. Krótki koncert skrzypcowy zaprezentował Łukasz Parcheta.

Pary małżeńskie, które w najbliższym czasie obchodzić będą okrągłą 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, oraz pary, które są małżeństwem dłużej niż 50 lat, a nie otrzymały jeszcze medali przyznawanych przez Prezydenta RP, proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Brwinów pod numerem telefonu 22 738 25 61.