Do starszej, samotnej osoby przyjeżdża pogotowie ratunkowe. Ratownicy mają problem z uzyskaniem informacji, na co choruje oraz jakie leki przyjmuje. W takiej sytuacji dużym ułatwianiem jest teczka życia, w której znajdują się informacje na temat stanu zdrowia pacjenta. Dlatego warto odebrać swoją teczkę, zanim będzie za późno na ratunek.

 Teczka życia jest swego rodzaju kartą informacyjną pacjenta. Zawiera nie tylko informacje na temat jego zdrowia, ale również wiele innych danych: kogo należy powiadomić w razie nagłej choroby, komu zostawić klucze od mieszkania, kto może zaopiekować się psem. Dokument ten jest niezwykle ważny szczególnie dla samotnych i starszych mieszkańców, gdyż często jest on jedynym źródłem informacji o ich chorobach i przyjmowanych lekach.

Dokument należy uzupełnić aktualnymi informacjami o swoim stanie zdrowia. W pierwszej części karty należy wpisać najważniejsze dane mi.in.: imię i nazwisko, nr PESEL, kontakt do osób upoważnionych do otrzymywania informacji o stanie zdrowia. Druga część powinna zostać wypełniona przez lekarza lub w jego obecności. Można również zamieścić elektroniczny wydruk z karty pacjenta z przychodni zawierający spis przebytych chorób, które mają wpływ na stan zdrowia chorego, oraz chorób przewlekłych. Należy wypisać obecnie przyjmowane leki (ich nazwy i dawki), alergie i uczulenia. Karta informacyjna powinna zostać potwierdzona pieczątką i podpisem lekarza prowadzącego oraz podpisem osoby wypełniającej formularz.

Dane w teczce życia powinny być aktualizowane na bieżąco, przede wszystkim dotyczące zdiagnozowanych chorób oraz nowych dawek leków. Do teczki warto też dołączyć ostatnie karty wypisu ze szpitala.

Teczkę życia należy umieścić w łatwo dostępnym, widocznym miejscu w mieszkaniu, np. w szafce, i trzeba oznaczyć je specjalną, dołączoną do teczki naklejką.

 

Głównym założeniem akcji „Teczka życia” jest to, że w przypadku konieczności wezwania ratowników medycznych, w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia lub w trakcie wizyty domowej lekarza, wszystkie najistotniejsze informacje będą zebrane w jednym, specjalnie oznaczonym miejscu.

Teczkę życia można otrzymać w przychodni rejonowej lub Środowiskowym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 4a. Jest ona wydawana bezpłatnie wraz z naklejką, którą należy nakleić w widocznym miejscu w mieszkaniu, tam gdzie będzie się znajdowała teczka życia.