Program „Rodzina 500 plus” cieszy się dużą popularnością. W gminie Brwinów wiele osób złożyło już wnioski. Mieszkańcy mają jednak wiele pytań dotyczących m.in. terminu wypłaty świadczenia.

Dyrektor Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej Joanna Dzierzba podsumowała pierwszy miesiąc realizacji programu w gminie Brwinów. Do 6 maja 2016 r. do ŚOPS-u wpłynęło 1576 wniosków, w tym 722 drogą elektroniczną, 854 w formie papierowej. Największa liczba wniosków została złożona w pierwszych dniach kwietnia: 1 kwietnia wpłynęły 182 wnioski, 4 kwietnia – 299 wniosków, 5 kwietnia – 115, 6 kwietnia – 35, 7 kwietnia – 101, 8 kwietnia – 43, 11 kwietnia – 135, łącznie 910 wniosków. Obecnie można odnotować tendencję spadkową, od 12 kwietnia wpływa średnio 37 wniosków dziennie.

Wnioski są rozpatrywane według daty wpływu. Najpierw pracownik sprawdza m.in., czy wniosek zawiera wszystkie dane oraz czy wszystkie rubryki zostały prawidłowo wypełnione. Do ŚOPS-u wpłynęło wiele wniosków zawierających błędy, które wnioskodawca musi wyjaśnić lub poprawić. Najczęściej popełniane błędy to: błędny numer PESEL, brak składu rodziny, wpisanie pierwszego dziecka w nieodpowiednią rubrykę, brak wszystkich wymaganych ustawą oświadczeń. Osoby, które źle wypełniły wniosek, są wzywane do jego uzupełnienia lub poprawy, najczęściej drogą mailową lub telefoniczną. Poprawne wypełnienie wniosku jest konieczne, aby został on przekazany do dalszej weryfikacji.

Kolejnym etapem rozpatrywania wniosku jest jego weryfikacja. Ze względu na to, że wnioski wpływają bez żadnych załączników, to pracownicy muszą sprawdzić wiarygodność danych zawartych we wniosku. Wnioski są sprawdzane w Centralnej Bazie Beneficjentów prowadzonej w ramach projektu „Emp@tia” przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pracownicy muszą upewnić się, czy osoba zwracająca się o wypłatę świadczeń nie korzysta już z nich w innym miejscu w Polsce.

Zdarzają się trudności techniczne i problemy z działaniem systemu, które mogą opóźniać załatwienie sprawy. Uwagi są zgłaszane na bieżąco do operatora systemu. Również w przypadku osób składających wniosek na pierwsze dziecko (co jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego), pracownicy samodzielnie muszą pozyskać dane dotyczące sytuacji materialnej rodziny. Kierują zapytania do Urzędów Skarbowych i do ZUS, co też ma wpływ na długość postępowania.

Po pozytywnej weryfikacji można przystąpić do wprowadzenia wniosku do specjalnego programu i przygotowania decyzji, a następnie tworzenia list wypłat.

Dotychczas świadczenia otrzymało pierwszych 201 rodzin, przelewem na konto lub przekazem pocztowym. Przygotowywanych do wypłaty jest 178 decyzji – te rodziny otrzymają świadczenia w najbliższych dniach.

Pracownicy ŚOPS-u dokładają wszelkich starań, aby wszystkie wnioski zostały sprawdzone w jak najkrótszym czasie, tak, aby wszyscy uprawnieni mogli otrzymać świadczenia.