Burmistrz gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia dzieciom 4-letnim zamieszkałym na terenie gminy Brwinów dostępu do wychowania przedszkolnego. Osoby prowadzące przedszkola niepubliczne na terenie gminy Brwinów mogą składać oferty do 17 maja 2016 r.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wszystkie czterolatki mają prawo do wychowania przedszkolnego. Oznacza to, że od września gmina Brwinów będzie musiała zapewnić miejsca w przedszkolu wszystkim czterolatkom, które z powodu braku miejsc nie zostały przyjęte do przedszkoli samorządowych. Dzieci będą mogły uczęszczać do placówek niepublicznych na terenie gminy, w których gmina wykupi miejsca. Gmina Brwinów zamierza pozyskać od 48 do 72 miejsc w przedszkolach niepublicznych.

 

Oferty można składać do wtorku 17 maja br. do godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w Biurze Obsługi Interesanta, pok. 007.

Więcej informacji oraz formularz złożenia oferty:

http://brwinow.bipst.pl/index.php?grupa=42601