Brwinowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Szansa” 15 kwietnia zaprasza na dzień otwarty organizowany po hasłem: „Dzień trzeźwości”. Członkowie stowarzyszenia podzielą się własnymi doświadczeniami i udzielą informacji na temat sposobów radzenia sobie z problemem alkoholowym.


BSRA „Szansa” działa na terenie gminy Brwinów od ponad 11 lat. Powstało w celu niesienia pomocy osobom dotkniętym chorobą alkoholową. Jego inicjatorką jest Grażyna Jaworska – obecna prezes stowarzyszenia. Dziś „Szansa” liczy 40 członków, a do jej głównych zadań należy m.in. utrzymywanie abstynencji osób uzależnionych od alkoholu, propagowanie trzeźwego stylu życia, rozwiązywanie życiowych problemów rodzin, które zmagają się z nałogiem. Stowarzyszenie prowadzi grupy wsparcia dla uzależnionych i współuzależnionych oraz grupy samopomocowe, a także aktywnie włącza się w ruch trzeźwościowy, integrując się z innymi stowarzyszeniami w Polsce i na Mazowszu.

Spotkania Stowarzyszenia odbywają się w budynku plebanii w Brwinowie przy ul. Biskupieckiej 2.
Dzień Otwarty zaplanowany na 15 kwietnia odbędzie się w godz. 16.00-20.00.
Tel. kontaktowy: 501 441 729