Trwają prace związane z przebudową ulicy Żurawiej w Brwinowie. Jest to pierwszy etap dużej inwestycji obejmującej remont ciągu ulic Mickiewicza i Żurawiej.

 

Prace związane z przebudową ulicy Żurawiej w Brwinowie wchodzą w fazę zaawansowanych robót budowy kanalizacji deszczowej. Rozpoczęto je od ul. Powstańców Warszawy i w obecnym etapie kontynuowane będą aż do połączenia z ul. Mickiewicza. – W związku z tym został zamknięty dla ruchu kołowego odcinek ul. Żurawiej pomiędzy ul. Powstańców Warszawy, a ul. Żabią. Po przejściu wykonawcy z robotami na odcinek między ul. Żabią, a ul. Mickiewicza ten odcinek będzie nieprzejezdny dla pojazdów dojeżdżających od strony ul. Mickiewicza, a z drugiej strony od skrzyżowania z ul. Żabią. Przez cały czas trwania robót wykonawca umożliwia natomiast dostęp do posesji mieszkańcom domostw przyległych budowie, a w skrajnych sytuacjach sprawy uzgadniane są indywidualnie – mówi Szymon Jarząbek z Referatu Inwestycji i Remontów.

 

Przebudowa ul. Żurawiej jest pierwszym etapem dużego zadania obejmującego przebudowę ul. Żurawiej i ul. Mickiewicza w Brwinowie. W związku z dużym zakresem prac obejmującym zarówno wykonanie przebudowy nawierzchni drogowej, jak i odwodnienia pasa drogowego zastosowano wieloetapowość realizacji umowy, z planowanym zakończeniem wszystkich prac na połowę 2018 roku. Zgodnie z przedłożoną – najniższą ofertą ich realizacja ma kosztować niecałe 2,9 mln złotych. Wykonawcą przebudowy jest firma MKL-BUD Michał Lulis z Warszawy.