Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na przebudowę ul. Konopnickiej w Brwinowie. Zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty do 18 kwietnia 2016 r.

Prace na ul. Konopnickiej obejmą m.in. budowę utwardzonej jezdni, progów zwalniających, skrzyżowania wyniesionego oraz chodnika. W planach jest także remont istniejących zjazdów oraz przebudowa słupów sieci telekomunikacyjnej kolidujących z projektowanymi elementami. Zostanie także wybudowana kanalizacja deszczowa z włączeniem w istniejący kanał deszczowy w ul. Wilsona. Zakończenie prac jest planowane na koniec lipca 2016 r.

 

Zainteresowani wykonawcy mogą składać swoje oferty do 18 kwietnia 2016 r. do godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 7.

Link do przetargu