500Trwają przygotowania do rozpoczęcia realizacji rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Gmina Brwinów będzie gotowa w terminie do jego obsługi. Od 1 kwietnia 2016 r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji i wypłaty świadczeń dla osób uprawnionych.

Gmina Brwinów również przygotowuje się do wdrożenia Programu. Rada Miejska uchwałą z dnia 2 marca 2016 r. wyznaczyła Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie jako jednostkę realizującą Program. Jednak możliwości lokalowe i organizacyjne na dzień dzisiejszy nie pozwalają na sprawną obsługę przyjmowania wniosków. Dlatego też 8 marca została podpisana umowa wynajmu lokalu, położonego w bliskiej odległości od Urzędu Gminy i Ośrodka, mieszczących się przy ul. Kościuszki. Obecnie trwają prace modernizacyjne w wynajętym lokalu, mające na celu wyposażenie go w sprawne i szybkie łącza telefoniczne i internetowe oraz utworzenie stanowisk obsługi mieszkańców. Do nowej filii Ośrodka będzie również przeniesiona obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, w celu uniknięcia zbędnej „wędrówki” mieszkańców pomiędzy budynkami.

Wnioski można składać już od 1 kwietnia, osobiście, za pośrednictwem poczty lub przez internet. Nie ma jednakże potrzeby składania wniosku już w pierwszych dniach obowiązywania programu, zwłaszcza że 1 kwietnia jest to piątek, w którym urzędy w naszej gminie są czynne do godz. 14. Późniejsze złożenie wniosku nie będzie miało wpływu na termin wypłaty i okres przyznania świadczenia. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 włącznie rodzice dostaną wyrównanie świadczenia wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Pierwsze wypłaty będą realizowane od maja w formie przelewów bankowych lub za pośrednictwem poczty.

Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można zapoznać się z zasadami funkcjonowania Programu 500 plus: www.mpips.gov.pl. Ministerstwo uruchomiło też specjalną infolinię pod numerem 22 695 71 22.

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczenia wychowawczego będzie można pobrać w siedzibie ŚOPS przy ul. Kościuszki 4a oraz drogą elektroniczną  ze strony www.sops.brwinow.pl. Informacji na temat programu 500 plus udzielają pracownicy Działu Świadczeń ŚOPS pod tel. 22 739 51 13 lub 14.

Od 1 kwietnia 2016 r. zapraszamy do filii ŚOPS przy ul. Kościuszki 1E. Numery telefonów i poczty mailowej do nowej siedziby będą podane na stronach internetowych Urzędu Gminy i Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na profilu społecznościowym Facebook. W celu uniknięcia błędów formalnych w składanych wnioskach, zachęcamy do osobistych kontaktów z pracownikami Działu Świadczeń ŚOPS do końca marca w siedzibie przy ul. Kościuszki 4a, a od początku kwietnia w filii przy ul. Kościuszki 1E.

DSC0563