Trwają prace nad wprowadzeniem rządowego programu „Rodzina 500 Plus” w gminie Brwinów. Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. W kolejnych artykułach będziemy informować o miejscu i zasadach składania wniosków.
 
Świadczenie w wysokości 500 zł będzie przysługiwało na drugie i kolejne dziecko bez względu na dochody. W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł na osobę. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne kryterium wynosi 1200 zł.
 
Realizacją programu w gminie Brwinów zajmować się będą pracownicy zatrudnieni przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej. Nabór wniosków rozpocznie się 1 kwietnia. Osoby, które złożą wnioski między 1 kwietnia a 30 czerwca dostaną wyrównanie wstecz (licząc od 1 kwietnia). Ustalenie takiego 3-miesięcznego terminu pozwoli na uniknięcie kolejek i zapewni płynność wypłat. Od 1 lipca 2016 r. świadczenie będzie wypłacane od momentu złożenia wniosku.
 
– Na terenie gminy Brwinów mamy 4918 dzieci. Szacujemy, że program obejmie ponad połowę – mówi Joanna Dzierzba, dyrektor ŚOPS. – Obecnie największym problemem jest zbyt krótki czas na przygotowanie obsługi programu. Ustawodawca nie uwzględnił procedur wynikających z innych ustaw, np. konieczność wprowadzenia środków do budżetu gminy – podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską, zgoda Rady Miejskiej na wynajem lokalu przekraczający rok budżetowy, bo niestety, w pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej nie ma już żadnej możliwości wygospodarowania wolnego miejsca na realizację programu. Następnie trzeba ten lokal wyposażyć w niezbędny sprzęt oraz sieć informatyczną – dodaje.