Od 3 do 8 marca 2016 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie gminy Brwinów. Jej celem jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
 
Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa.  Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu ─ po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej ─ przeniesione do rezerwy. 
 
 
Tegoroczna kwalifikacja dotyczy:
  • - mężczyzn urodzonych w 1997 roku;
  • - mężczyzn urodzonych w latach 1992–1996, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • - osób urodzonych w latach 1995–1996, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej. Dotyczy to osób, których niezdolność do służby upływa przed zakończeniem kwalifikacji;
  • - osób urodzonych w latach 1995–1996, które zostały uznane za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły wnioski o zmianę przyznanej wcześniej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Dotyczy to tylko tych osób, które nie zostały przeniesione do rezerwy;
  • - kobiet urodzonych w latach 1992–1997, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo są studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria.
  • - osób, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • dokumentację medyczną (w przypadku posiadania).
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 
Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej: Pruszków, ul. Hubala 5.
Więcej informacji: Urząd Gminy Brwinów – Referat Spraw Obywatelskich: tel. 22 738 26 85