Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Ogłoszenie - plik PDF