Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył 15% pożyczki, którą gmina zaciągnęła w 2012 r. na realizację zadania „Odwodnienie w rejonie ulic: Nadarzyńska, Łąkowa oraz Mokra w Żółwinie”.

Pożyczki z WFOŚiGW są przeznaczone na realizację inwestycji służących ochronie środowiska. Są one nisko oprocentowane, a po spełnieniu rygorystycznych warunków dotyczących efektu ekologicznego mogą być częściowo umorzone. Pożyczka zaciągnięta w 2012 r., umożliwiła realizację odwodnienia w rejonie żółwińskich ulic – Nadarzyńskiej, Łąkowej oraz Mokrej. Dzięki umorzeniu w gminnej kasie zostanie 98 934,90 zł.

Efekty współpracy gminy Brwinów z WFOŚiGW widać nie tylko w Żółwinie. Dzięki pożyczce gmina Brwinów mogła rozbudować kanalizację we wsi Moszna, w Domaniewie i Domaniewku. W 2015 r. została także przyznana pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Owczarni. W poprzednich latach gmina Brwinów otrzymywała nie tylko pożyczki z WFOŚiGW, ale też dotacje na:

•    zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa technicznego:  rozpieracza ramiennego i teleskopowego;
•    pielęgnację i konserwację starych drzew na terenie parku przy dworku Toeplitza w Otrębusach;
•    zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brwinowie;
•    pielęgnację pomników przyrody na terenie gminy.