Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.: w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej.
Ogłoszenie