Walne Zgromadzenie Delegatów, które odbyło się 18 lutego 2016 r., było okazją do podsumowania zarówno działalności Spółki Wodnej Brwinów w 2015 roku, jak również ostatniej kadencji. Został wybrany nowy zarząd na lata 2016-2021.            
 
W marcu minie 10 lat oficjalnej  działalności Spółki Wodnej Brwinów, ale tak naprawdę  to  11 lat temu powstała sołecka Spółka Wodna Domaniew. Niestety zarząd nie podjął wówczas działań statutowych, dlatego spółka pozostała tylko „na papierze”. Jesienią  2005 r. połączone wysiłki  społeczników z  Domaniewa, Żółwina, Owczarni, Falęcina i Podkowy Leśnej, a później także z Czubina, Milęcina, Krosny i Moszny doprowadziły do powstania Spółki Wodnej Brwinów obejmującej całą gminę łącznie z miastem  Brwinów.

- Zaczynaliśmy od zebrania pierwszych składek od 11 członków założycieli, aby można było rozpocząć normalną działalność. Pierwszy roczny budżet to była  kwota ok.3-4 tys. zł, a budżety ostatnich lat oscylują na poziomie 140-150 tys. zł. Od ściągalności składek rocznych na poziomie kilku procent doszliśmy w ubiegłym roku do poziomu ok. 87,5 % w odniesieniu do składek bieżących. Przy bardzo dobrej, a wręcz wzorcowej współpracy, szczególnie przez ostatnie 5 lat z  urzędem gminy Brwinów z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim  na czele, jego zastępcą Sławomirem Walendowskim oraz skarbnik Elżbietą Dolotą, dokonano renowacji  ok.  90 km  głównych cieków wodnych w ramach przeciwdziałania podtopieniom oraz w zakresie ochrony wód i gleby. Na te działania w ciągu ostatnich 7 lat Urząd Gminy Brwinów przeznaczył  kwotę ok.  1 mln złwylicza przewodniczący Spółki Wodnej Benedykt Grobelny.

Ogromne podziękowanie należy się także radnym Rady Miejskiej w Brwinowie z jej przewodniczącym Sławomirem Rakowieckim za zrozumienie wagi spraw gospodarki wodnej i poparcie działań władz gminnych wspierających działania zarządu Spółki Wodnej Brwinów. Z grona radnych chciałbym wyróżnić Aldonę Górniak oraz Zbigniewa Bartosika za ich szczególne wsparcie dla działań spółki. Mamy także przez ostatnie 2 lata  merytoryczną i fachową pomoc ze strony kierowników i pracowników urzędu gminy: Szymona Jarząbka, Urszuli Wróbel, Sylwii Wiłkojć-Kowalskiej oraz Edyty Osmańskiej-Jakóbik. Współpraca z ich referatami tj. Inwestycji i Remontów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Gospodarki Komunalnej układa się wzorcowo. Zarząd spółki składa ogromne podziękowanie burmistrzowi Arkadiuszowi Kosińskiemu i jego współpracownikom za docenienie wagi problemu gospodarki wodami – dodaje Benedykt Grobelny.

Spółka Wodna Brwinów w ramach zwykłej konserwacji przez cały okres swojej działalności przeprowadziła  odbudowę kilkunastu studni melioracyjnych i innych  budowli wodnych. Odmulono lub odbudowano kilkaset metrów drenaży, oczyszczono kilkadziesiąt studzienek melioracyjnych i wykonano  konserwację ok. 45 km rowów  melioracyjnych. Sztandarową sprawą było odtworzenie  systemu  odwodnienia  stawu  w Koszajcu, który stanowi  zbiornik retencyjny dla znacznego obszaru wsi przyległego do autostrady A2. W całym okresie działalności Spółka Wodna Brwinów wydała na główną działalność  statutową ok. 660 tys. zł. W tej kwocie są także dotacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, który prawie od początku działalności udziela spółce dotacji celowych. W 2015 r. była to kwota ok. 20 tys. zł. W całym okresie działalności było to ok. 124 tys. zł.

Podziękowanie należy się także urzędowi Starosty Powiatu Pruszkowskiego za czuwanie nad naszą  działalnością pod kątem prawnym, organizowanie wspólnych wizji w terenie oraz dwukrotne wsparcie finansowe, gdzie w sumie otrzymaliśmy ok. 94 tys. zł dotacji. Nie możemy  pominąć  także roli Wojewódzkiego Zarządu Melioracji  i Urządzeń Wodnych  w Warszawie - Inspektorat w Grodzisku Maz., który służył  i dalej  służy  pomocą  w udostępnianiu szczegółowych map terenów zdrenowanych oraz  w określaniu warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia  i budowle służące ochronie wód, gleby oraz występujące w gospodarce wodnej. WZMiUW zajmuje się także konserwacją rzek, a ponieważ  nasze rowy  w przeważającej  większości  wpadają do rzek, dlatego  wspólne akcje w terenie są na porządku dziennym. Nie mogą  wspierać naszej spółki finansowo, bo  sami  opierają swoją działalność  głównie na dotacjach – podkreśla Benedykt Grobelny.

Podsumowując: Spółka Wodna Brwinów oraz gmina Brwinów przeznaczyły na gospodarkę  wodną w latach 2006-2015 ok. 1 700 tys. zł.

O konieczności podejmowanych działań Spółki Wodnej mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński:  Blisko 10 lat temu - w marcu 2006 r. - Starosta Pruszkowski zatwierdził statut nowego stowarzyszenia pn. Spółka Wodna Brwinów, utworzonego na podstawie przepisów prawa wodnego przez grupę 11 pasjonatów, którzy postanowili zająć się rozwiązaniem problemu ponad 100 kilometrów zaniedbanych rowów i urządzeń melioracyjnych, którymi nikt się nie zajmował przez kilkadziesiąt wcześniejszych lat, w czasie których znaczna część rowów po prostu pozarastała (często olbrzymimi drzewami i wieloletnimi krzewami) i się wypłyciła. Przez ten 10-letni okres funkcjonowania Stowarzyszenie wykonało naprawdę tytaniczną pracę, doprowadzając do odtworzenia kilkudziesięciu kilometrów rowów, naprawiając śródpolne studnie i sączki melioracyjne. Z efektów tych prac korzystają nie tylko rolnicy, ale też właściciele blisko 1.800 małych działek budowlanych i rekreacyjnych. Gdyby nie ta praca, to przy każdym większym deszczu borykalibyśmy się z lokalnymi podtopieniami i małymi powodziami.

Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej Brwinów (wybranych przez mieszkańców w czasie ubiegłorocznych zebrań sołeckich) podczas spotkania 18 lutego 2016 r. na kolejną 5-letnią kadencję 2016-2021 powołało zarząd w składzie:
- Benedykt Grobelny - Przewodniczący,
- Anna Stachlewska - Zastępca Przewodniczącego,
- Szymon Jarząbek - Sekretarz,
- Karol Marchwiak - Członek Zarządu,
- Jacek Panek - Członek Zarządu.

Kontakt do Spółki Wodnej Brwinów:biuro czynne w poniedziałki w godz. 10-18 (ul. Pszczelińska 3), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

{gallery}//stories/2016/zal_art/zebranie_spolki_wodnej/{/gallery}