Program „Kompostowniki dla mieszkańców” umożliwi ekologiczne zagospodarowanie odpadów zielonych. Mieszkańcy Gminy Brwinów, którzy chcą otrzymać bezpłatnie kompostownik, będą mogli składać wnioski od wtorku 15 marca 2016 r.
 

Formularze będą dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 oraz na stronie internetowej brwinow.pl. Wnioski mogą składać osoby, które złożyły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nie zalegają z płatnościami z tego tytułu. Na nieruchomość objętą daną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być użyczony tylko jeden kompostownik, niezależnie od ilości osób, które podpisały tą deklarację. Kompostownik będzie można otrzymać po złożeniu wniosku oraz podpisaniu umowy na bezpłatne użyczenie na okres 5 lat. W pierwszym etapie planowane jest użyczenie około 200 kompostowników o pojemności 700l oraz około 50 kompostowników o pojemności 1100l. Mniejszy pojemnik będzie zamykany na górną klapę oraz będzie posiadał dolne otwory pozwalające na wybieranie powstałego kompostu, natomiast w większym pojemniku górna część będzie otwarta. Do produktu załączona zostanie instrukcja montażu, obsługi i prawidłowego kompostowania. O przyznaniu kompostownika decydować będzie kolejność zgłoszeń – pieczątka z datą i godziną wpływu. Wnioski będą przyjmowane od wtorku 15 marca w urzędzie przy ul. Grodziskiej 12, Biuro Obsługi interesanta (pok. 007). Po wyczerpaniu puli zakupionych kompostowników nierozpatrzone wnioski będą rozpatrywane w pierwszej kolejności po zakupie kolejnej puli.
 
Kompostowanie niesie za sobą korzyści ekologiczne i ekonomiczne. Gmina Brwinów utrzymała na kolejne lata cenę za odbiór odpadów, ale było to możliwe jedynie dzięki zmianom w odbiorze odpadów zielonych. Dotychczas nie było żadnych limitów, w efekcie właściciel nieruchomości mógł wystawić nawet kilkaset worków. Odpadów zielonych przybywało. W 2013 r. ich zbiórka zaczęła się od 40 ton miesięcznie. Pod koniec 2015 r. miesięczna masa odpadów sięgała już nawet 400 ton. Chcąc uniknąć konieczności znacznej podwyżki stawek miesięcznych opłat, gmina Brwinów podjęła decyzję o wprowadzeniu limitu odbioru odpadów zielonych (odbiór w ramach opłaty dwóch worków o pojemności 120 litrów miesięcznie na nieruchomość). Uchwałą nr XIII.115.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. Rada Miejska ograniczyła od 1 stycznia 2016 r. ilość odpadów zielonych, jaką mieszkańcy mogą oddać w ramach wnoszonych opłat za śmieci. Mieszkańcy, którzy wytwarzają większe ilości odpadów zielonych, będą mogli dodatkowo zamówić ich odpłatne wywiezienie przez zewnętrzną  firmę. Gmina Brwinów podjęła już rozmowy na temat cen oraz warunków realizacji tej usługi w celu ułatwienia mieszkańcom kontaktu z zewnętrzną firmą (Gmina Brwinów nie będzie pośredniczyć przy realizacji tej usługi). Szacowane koszty wynoszą 5–6 zł za worek. Mieszkańcy nie są zobligowani do korzystania z usług w/w firmy, natomiast mogą podpisać umowę na odbiór odpadów zielonych z dowolnie wybraną przez siebie firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wielu właścicieli ogrodów usuwa jesienią liście, kierując się względami estetycznymi. Warto jednak wiedzieć, że opadłe liście tworzą naturalną ściółkę, ograniczają parowanie wody, stanowią ochronę roślin przed mrozem, są naturalną kryjówką dla jeży i innych małych zwierząt, a rozkładając się, tworzą próchnicę, która użyźnia glebę. Z suchych liści, pozostawionych w ogrodzie cieszą się zwierzęta, zamieszkujące ogrody, które znajdują tam zimową kryjówkę, np. jeże. To pożyteczne zwierzęta, gdyż w sezonie pomagają zwalczać szkodniki w ogrodzie (jak choćby ślimaki) – jesienią warto się im odwdzięczyć, pozostawiając w zacisznym miejscu naszego ogrodu kopczyki suchych liści i drobnych gałązek. W suchych liściach zimuje też ogromna ilość drobnych bezkręgowców (w tym wiele pożytecznych owadów). W bezśnieżne zimy skorzystają z tego ptaki, znajdując wśród liści smakowite larwy.