Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie bierze udział w projekcie „Wolontariat – szansa dla integracji” organizowanym przez Centrum Wolontariatu w Warszawie. W ramach projektu odbyły się szkolenia dla koordynatora wolontariatu i cykl szkoleń dla młodych wolontariuszy.Celem projektu „Wolontariat – szansa dla integracji” jest przeszkolenie pracowników 15 ośrodków pomocy społecznej z Mazowsza poprzez ich uczestnictwo m.in. w bezpłatnych szkoleniach przygotowujących do uruchomienia działań w zakresie organizowania i zarządzania wolontariatem w swoich miastach i gminach. W gminie Brwinów koordynatorką tych działań jest Monika Słowikowska – pracownik socjalny SOPS. Aby podnieść swoje kwalifikacje i usprawnić funkcjonowanie wolontariatu w Brwinowie, wzięła ona udział w szkoleniach z organizowania i wdrażania wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej, budowania i utrzymania zespołu wolontariuszy, zarządzania projektem wolontariackim oraz wspierania współpracy między osobą niosącą pomoc a jej beneficjentem.

Poza przeszkoleniem koordynatora, jednym z działań trwającego już prawie rok projektu, było zaproszenie do udziału w nim 10 chętnych młodych brwinowian. – Nie było z tym problemu. Młodzież chętnie zaangażowała się w wolontariat i uczestniczyła w szkoleniach. Uznaliśmy, że szkolenia są bardzo potrzebne szczególnie młodym ludziom. Ponadto zaangażowanie młodych w wolontariat pozwala im podwyższyć oceny czy dostać się do wybranej przez siebie szkoły – podkreśla koordynator Monika Słowikowska. Szkolenia przybliżyły uczniom Zespołu Szkół nr 1 i wychowankom świetlicy w Brwinowie tematykę wolontariatu, pokazały im ich mocne strony, nauczyły podstaw komunikacji interpersonalnej, w tym autoprezentacji i skutecznego przekazywania komunikatu. Młodzież poznała też pojęcie asertywności. Jedna z uczestniczek szkoleń tak wspomina trwające łącznie 20 godzin zajęcia: – Szkolenia były bardzo interesujące. Nikt z nas się nie nudził. Wspólnie pracowaliśmy nad różnymi zadaniami, które wyznaczali nam organizatorzy oraz świetnie się przy tym bawiliśmy. Były nie tylko prace w grupach lecz indywidualne również np. ankiety. Myślę, że to, czego się nauczyliśmy, wykorzystamy w dalszym życiu – mówi Karolina Kozłowska.

Jak brwinowska młodzież odnajduje się w wolontariacie? – Nie było to działanie jednorazowe. Młodzież nadal angażuje się w wolontariat np. pomaga dzieciom spędzającym czas na świetlicy środowiskowej w odrabianiu lekcji. Włącza się w organizację imprez okolicznościowych, kącika tanecznego i zajęć plastycznych – wylicza Monika Słowikowska. W Brwinowie na stałe współpracuje z ŚOPS-em 20 wolontariuszy. Ważne jest, że są to osoby, które pomagają starszym i samotnym mieszkańcom gminy i spędzają z nimi czas – dodaje. Jedna z wolontariuszek ze świetlicy przy ul. Grodziskiej w Brwinowie zainicjowała również wspólne zajęcia rękodzieła dla mieszkanek Brwinowa. Wolontariusze zaangażują się też w organizację jednego z ogrodów w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w czerwcu br.

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej dziękuje wszystkim wolontariuszom niosącym pomoc w Brwinowie. Koordynator wolontariatu zaprasza osoby w każdym wieku zainteresowane świadczeniem pracy wolontarystycznej oraz potrzebujących wsparcia ze strony wolontariuszy. Więcej informacji: Monika Słowikowska, nr tel. 533 305 925.

Projekt „Wolontariat – szansa dla integracji” współfinansowany jest z funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Dotacja w kwocie 25 000 zł pokryła pełne koszty związane z udziałem w projekcie brwinowskiego ośrodka pomocy społecznej.