Gmina Brwinów pozyskała kolejne środki w ramach rządowego programu pn. „Radosna szkoła”. Łączna kwota ponad 215 tys. zł zostanie przeznaczona w 2012 roku na budowę i modernizację placów zabaw przy ZS nr 1 w Brwinowie i ZS w Otrębusach.

Na podstawie złożonych wniosków Wojewoda Mazowiecki podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które powinny otrzymać środki z budżetu państwa. Gmina Brwinów otrzymała dwie dotacje:
- 100.000 zł na utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie
- 115.450 zł na modernizację placu zabaw przy Zespole Szkół w Otrębusach.

To kolejny rok, w którym do gminnego budżetu trafia dofinansowanie z „Radosnej szkoły”. Jesienią 2011 roku zakończyły się prace na nowopowstałych przyszkolnych placach zabaw przy ZS nr 2 i ZS w Żółwinie. Gmina Brwinów wykorzystała wówczas na ten cel blisko 134 tys. zł dofinansowania.
Podobnie jak w dwóch pozostałych szkołach, również przy brwinowskiej „Jedynce” i w Otrębusach najmłodsi uczniowie na niebiesko-pomarańczowych placach znajdą wśród zabawek i urządzeń gimnastycznych także takie, które pozwolą na rozwijanie sprawności ruchowej, ćwiczenie równowagi i zachęcą do częstszego i aktywnego przebywania na świeżym powietrzu.

Program „Radosna Szkoła” pomaga w sfinansowaniu zakupu wyposażenia miejsc zabaw oraz modernizacji placów zabaw. Gmina Brwinów wykorzystuje go do stworzenia w szkołach dobrych warunków rozwoju dla najmłodszych: z programu w ubiegłych latach skorzystały już wszystkie szkoły z gminy Brwinów. Dotacje przeznaczane były dotychczas nie tylko na place zabaw, ale także na zakup pomocy dydaktycznych dla najmłodszych.