W ramach programu „Książki naszych marzeń” gmina Brwinów otrzymała dotację na zakup książek do bibliotek szkolnych. Celem akcji jest zachęcenie młodych ludzi do czytania i tym samym rozwijania swoich zainteresowań. Przyznana kwota wynosi 8 680 zł.

Program „Książki naszych marzeń” jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Gmina Brwinów zdecydowała się na złożenie wniosku, deklarując jednocześnie 20% wkładu własnego na realizację zakupów. Pozyskane pieniądze zostaną rozdzielone po równo między wszystkie zespoły szkół.
Program zakłada współpracę bibliotek szkolnych z biblioteką publiczną. Ma ona polegać na konsultowaniu zakupów nowych książek po to, żeby zbiory wypożyczalni się uzupełniały. Dzięki temu, że uczniowie sami będą proponowali nowe publikacje, będą one dostosowane do ich zainteresowań.

Do zadań szkół będzie należeć też organizacja wydarzeń promujących i upowszechniających czytelnictwo wśród młodych ludzi, mogą to być np. warsztaty z udziałem twórców literatury młodzieżowej. Szkoły mają również przeprowadzać spotkania z rodzicami, dotyczące wpływu czytania na rozwój emocjonalny i intelektualny ich podopiecznych.

Program „Książki naszych marzeń” poprzedza Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który w latach 2016–2020 będą wspólnie realizować Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.