Na początku października 2013 r. komisja rekrutacyjna wyłoniła uczestników projektu pn. „Internet w zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Brwinów”. 17 października wezmą oni udział w obowiązkowym spotkaniu informacyjnym.

Rekrutacja prowadzona była od 19 sierpnia do 20 września 2013 roku. Formularze zgłoszeniowe złożyło 76 gospodarstw domowych zainteresowanych otrzymaniem sprzętu komputerowego z bezpłatnym dostępem do Internetu. Po weryfikacji dokumentów komisja wyłoniła 58 uczestników projektu spełniających kryterium dochodowe i przynależących do grup docelowych, w których znalazły się: osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze oraz samotni rodzice. 12 gospodarstw domowych zostało umieszczonych na liście rezerwowej. Kryteriów wskazanych w regulaminie rekrutacji nie spełniło 6 wnioskodawców.

Obowiązkowe spotkanie informacyjne dla wybranych uczestników projektu odbędzie się 17 października br. w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 11 o godzinie 17:00.

Zanim osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają komputery wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu, odbędą szkolenia z obsługi oprogramowania. Projekt ma przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu. Najbardziej potrzebujący mieszkańcy nauczą się, jak korzystać z sieci i będą mogli rozwijać swoje umiejętności pracy z komputerem

Z projektu skorzystają również  brwinowskie instytucje: szkoły, świetlice socjoterapeutyczne,
oraz GOK w Brwinowie.
 
Na realizację projektu gmina Brwinów otrzymała 549 150 zł tj. 100 % dofinansowania ze środków unijnych.

 Projekt „Internet w zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brwinów” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.