Na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się 3 grudnia 2013 roku w ZS nr 1 w Brwinowie, uczestnicy projektu „Internet w zasięgu” otrzymali dobrą wiadomość: pierwsze zestawy komputerowe trafia do nich już w mikołajki, a kolejne najprawdopodobniej do Świąt.

Komputery z dostępem do Internetu i drukarkami otrzymają najbardziej potrzebujący mieszkańcy gminy Brwinów , którzy zakwalifikowali się do projektu „Internet w zasięgu”.  Podczas spotkania informacyjnego Margarita Panawa z firmy szkoleniowej przypomniała uczestnikom, że są zobowiązani do dbania o sprzęt, który otrzymają nieodpłatnie. – Przez cały czas trwania umowy, czyli do końca czerwca 2019 roku właścicielem sprzętu będzie gmina Brwinów, której przedstawiciele będą mieli prawo do skontrolowania stanu sprzętu.– mówiła prowadząca, podkreślając prośbę o rozważną eksploatację sprzętu. Przypomniała również, że sprzętu nie wolno przekazywać osobom trzecim, które nie są do tego upoważnione.
 
Z uczestnikami projektu spotkał się także burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński, który zachęcał do rozwijania umiejętności pracy z komputerem np. na kursach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w ramach Brwinowskiego Uniwersytetu Każdego Wieku. – Jest szansa, że przed Gwiazdką sprzęt zawita do Państwa domów. Mam nadzieję, że to dobry prezent świąteczno-noworoczny – burmistrz przekazał dobrą informację 58 uczestnikom spotkania.
 
Koordynator projektu Bożena Wojtyra zapewniła, że osoby niepełnosprawne, które mają problemy ze wzrokiem, otrzymają sprzęt ze specjalistycznym oprogramowaniem ułatwiającym im poruszanie się po sieci. Odpowiadała także na pytania związane z podłączeniem komputerów do Internetu i zachęcała do kontaktu w razie pytań związanych z użytkowaniem sprzętu i uczestnictwem w projekcie.
 
Projekt „Internet w zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brwinów” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.