Władze gminy Brwinów zacieśniają współpracę z ekologami. Dzięki podpisaniu umowy z Fundacją EkoRozwoju z Wrocławia gmina Brwinów włączyła się do projektu „Drogi dla Natury”. Jego realizacja zakłada m.in. sadzenie drzew przy drogach i szkolenia urzędników.
Fundacja EkoRozwoju rozpoczęła swoje działania na terenie gminy Brwinów, protestując przeciwko wycince drzew kolidujących z przebudową ul. Pszczelińskiej. W efekcie przebudowa objęła nie całą ulicę, lecz fragment do ul. Pedagogicznej. Późniejsze kontakty zaowocowały kompromisem: zmieniona dokumentacja dotycząca dalszego fragmentu ulicy trafiła już do MZDW, a Fundacja EkoRozwoju zaprosiła gminę Brwinów do uczestnictwa w programie „Drogi dla Natury”.

Program „Drogi dla Natury” jest finansowany przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina Brwinów otrzyma wsparcie Fundacji EkoRozwoju przy zakładaniu nowych alej. Modelowe rozwiązania mogą zostać zastosowane przy nasadzeniach wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego z Brwinowa do Parzniewa.

Oprócz sadzenia drzew odbędą się szkolenia dla ok. 20 osób odpowiedzialnych za zadrzewienia na terenie gminy i powiatu, w tym pracowników urzędu gminy i starostwa powiatowego. Będą one dotyczyły ochrony drzew oraz sposobów ich właściwej pielęgnacji. Projekt obejmuje także działania promocyjno-edukacyjne, które będą skierowane do młodzieży szkolnej, społeczności lokalnych oraz radnych. Mają one podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców.

Wstępne wiadomości na temat programu „Drogi dla Natury” przedstawi animator zadrzewiania obecny na sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w piątek 26 czerwca 2015 r.

Więcej informacji na temat programu „Drogi dla Natury” znajduje się na stronie

http://www.aleje.org.pl/