Kanalizacja sanitarna budowana na południe od torów PKP w Brwinowie w trzecim, ostatnim etapie prac w tym rejonie w ramach realizacji projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów” została oddana do użytkowania. Kolejni mieszkańcy mogą już przyłączać swoje posesje do nowopowstałej infrastruktury.
Nowy, 9-kilometrowy odcinek sieci kanalizacyjnej obejmuje ulice:
Akacjową, bez nazwy (pomiędzy ul. Wiosenną a ul. Nowoprojektowaną), dz. nr ew. 68, Gardenii, Helenowską, Mazowiecką, Miodową, Nowoprojektowaną, Owsianą (na północ od ul. Pszczelińskiej), Parzniewską, Piastowską, Polną, Rodzinną, Wiktorską, Zieloną.
 
Mieszkańcy zainteresowani przyłączeniem swoich nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej mogą uzyskać wszelkie informacje na temat właściwej procedury w Brwinowskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Brwinowie, ul. T. Kościuszki 4A, pok. nr 19, nr tel. 22 738-25-60.
 
Wraz z oddaniem do użytkowania ostatniego odcinka sieci na południe od torów PKP zakończona została budowa kanalizacji sanitarnej w Brwinowie w ramach projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów”. Wykonawca tej części projektu „Czyste życie…” – firma INSTALBUD Sp. z o. o. – w ramach zawartej umowy wykonał w okresie od marca 2011 r. do października 2013 r. ok. 37 km sieci kanalizacyjnej obejmującej kanał główny w ulicy oraz odgałęzienia do granic poszczególnych posesji. Wartość wykonanych robót zamyka się w kwocie 19,6 mln zł netto.
 
Budowa sieci kanalizacyjnej w Brwinowie to jedno z najważniejszych zadań realizowanych w ramach inwestycji dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej. W samym mieście dzięki pozyskanym środkom przybyło w ostatnich trzech latach ponad 61 km sieci sanitarnej.
 
Projekt „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.