Wielu mieszkańców północnego Brwinowa może już korzystać z nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Z dniem 1 sierpnia 2012 r. stała się ostateczna decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie o pozwoleniu na użytkowanie ok. 12 km sieci kanalizacyjnej, a to oznacza, że od tego dnia z nowej infrastruktury mogą korzystać właściciele nieruchomości położonych przy ulicach:

Augustowskiej, Białostockiej, Biskupickiej (pomiędzy ul. Jasną i Klonową oraz pomiędzy ul. Glinianą a ul. Nadrzeczną), Glinianej (od ul. Augustowskiej na północ do ul. Biskupickiej), Głowackiego, Grodzieńskiej, Jasnej (pomiędzy ul. Szopena a ul. Biskupicką), Klonowej (pomiędzy ul. Szopena a ul. Biskupicką), Kryniczanki (na północ od nr 23), Kwiatowej (pomiędzy ul. Szopena a ul. Biskupicką), Łomżyńskiej, Mickiewicza (od ul. Żurawiej do nr 12 i 13), Modlińskiej (od ul. Skudro do nr 10A), Nadrzecznej, Płockiej (od ul. Kryniczanka do nr 10), Sienkiewicza (przy ul. Głowackiego), Skudro (od ul. Biskupickiej do nr 14), Słowackiego (od nr 10 i 13 w stronę wschodnią), Suwalskiej, Szopena (na północ od rejonu ul. Mickiewicza), Wigusin (na północ od nr 15 i 22), Wileńskiej, Żabiej, Żółwiej, Żurawiej, Żwirki i Wigury (północne części sięgaczy nr 1, 2 i 3 licząc od ul. Powstańców W-wy).

    Mieszkańcy zainteresowani przyłączeniem swoich posesji do sieci kanalizacji sanitarnej proszeni są o kontakt z Referatem Eksploatacji Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej. Urzędu Gminy Brwinów pod nr 22 738-25-60 lub bezpośrednie w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4a, pokój nr 19.

Do wykonania po północnej stronie miasta pozostaje ok. 4 km sieci kanalizacyjnej. Przewiduje się, że roboty budowlane na tym obszarze potrwają do października br. Po południowej stronie miasta pierwsze odcinki kanalizacji zostaną oddane najprawdopodobniej oddane do użytkowania najprawdopodobniej w listopadzie, a miesiąc później – w grudniu – z nowej infrastruktury będą mogli zacząć korzystać mieszkańcy Kań i Otrębus.

    Budowa kanalizacji sanitarnej w Brwinowie oraz w Kaniach i Otrębusach mieści się w zakresie projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.