Dobiegają końca prace kanalizacyjne w ramach kontraktu obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej w Brwinowie na północ od torów PKP. Wybudowany teraz odcinek liczy ponad 3 kilometry.

Właściciele nieruchomości znajdujących się przy ulicach: Batorego, Bratniej, Owocowej, Wiśniowej i Wygonowej w Brwinowie mogą dokonywać przyłączeń do nowej kanalizacji sanitarnej. W ramach inwestycji mieściło się wykonanie kanału głównego w ulicy wraz z odgałęzieniem do granicy nieruchomości przyszłych odbiorców usług ściekowych – informuje pełnomocnik burmistrza ds. realizacji projektu „Czyste życie”.

W sprawie procedur związanych z przyłączaniem posesji do nowej infrastruktury można zwrócić się do Jednostki Realizującej Projekt „Czyste życie…” w Urzędzie Gminy Brwinów, przy ul. Kościuszki 4a, pokój 17 (nr tel. 22 738 25 79) lub Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przy ul. Kościuszki 4A, pokoje 18 i 19 (nr tel. 22 738 25 60 i 22 738 26 38).
W północnej części miasta do wybudowania zostaje kanalizacja w ulicy Jagiellońskiej, gdzie prace powinny zakończyć się jeszcze w tym roku.

Kanalizacja sanitarna w ulicach Batorego, Bratniej, Owocowej, Wiśniowej i Wygonowej została wykonana w ramach projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.